Алумни клуб на Висше училище по телекомуникации и пощи

Алумни клуб на ВУТП се стреми да съхрани връзката между завършилите студенти и Висшето училище по телекомнитации и пощи. Една „Алма матер“ продължва да дава сили и увереност на възитаниците си, източник е на възможности за допълнително обучение, неформални контакти с цел напътствия и подкрепа от преподаватели, или други възпитаници.

Като висша образователна институция с практикоприложна насоченост в сфери като телемедиина, софтуено проектирне, киберсигурноскомпютърна и др. ВУТП подкрепя развитието на неговия алумни клуб и периодично „освежава“ контактите с минали студенти, чрез срещи на живо, виртуални събития и активности в социалните медии.

Опитваме да превърнем нашите копоративни партньори в партньори на всички, които са минали през университта за да създадем двупосочно сътрудничество в името на нашето налагане като Више училище и на възитаниците ни като успешни инженери, предприемачи лидери.

Повече за нас

Защо партньорството с ВУТП е полезно за бизнеса?

Партньорството с ВУТП дава на корпоративния сектор предимството да се запознае едни най-добре подготвените таланти в инженерната сфера и да ги привлече директно от университетската скамейка, вместо да прилага headhunting или да рискува с наемането на непознати служители.

Редовните срещи на бизнеса със студенти и преподавателиот ВУТП, менторските програми и стажовете, които организираме с нашите партньори, са позволили на бизнеса да наеме стотици качествени служители, които от първите си работни дни започват да допринасят за успеха на работодателите си.

Не на последно място, алумни клубът на ВУТП е неформална среда за споделяне и дискутиране на възможности, която позволява компаниите да се запознаят с вече завършили и реализирани възпитаници на ВУТП, което е не само шанс за привличане на таланти, но и възможност за установяване на бизнес партньорства в различни форми.

Алумни клуб? Какво е това и защо да се включа?

Освен доброто образование, добавената стойност на добрите университети включва и достъп до мрежата от възпитаници, които вече са завършили и са намерили реализация като специалисти в своята област, или като предприемачи.

Споделянето на един и същи път създава усещане за принадлежност към общество със сходни ценности, покриващо конкретни стандарти за експертни познания, умения и обща култура. Доказан феномен е възпитаниците на един университет да отдават своите предпочитания към по-млади свои колеги, когато кандадатстват за работа и са с равен потенциал спрямо техните конкуренти.

Алумни мрежата е средище за споделяне и обсъждане на възможности за работа и бизнеспартньорства, неформаен канал за обмен на информация, която може да се окаже полезна при взимането на бизнес или кадрови решения.

Стани член