Повече за Алумни клуб на ВУТП

Алумни клуб на ВУТП се стреми да съхрани връзката между завършилите студенти и Висшето училище по телекомнитации и пощи. Една „Алма матер“ продължва да дава сили и увереност на възитаниците си, източник е на възможности за допълнително обучение, неформални контакти с цел напътствия и подкрепа от преподаватели, или други възпитаници.

Като висша образователна институция с практикоприложна насоченост в сфери като телемедиина, софтуено проектирне, киберсигурноскомпютърна и др. ВУТП подкрепя развитието на неговия алумни клуб и периодично „освежава“ контактите с минали студенти, чрез срещи на живо, виртуални събития и активности в социалните медии.

Опитваме да превърнем нашите копоративни партньори в партньори на всички, които са минали през университта за да създадем двупосочно сътрудничество в името на нашето налагане като Више училище и на възитаниците ни като успешни инженери, предприемачи лидери.