ПОЛИТИКИ ЗА Поверителност НА АЛУМНИ САЙТА НА ВУТП

Висшето училище по телекомуникации и пощи е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни нерегламентирано.
За повече информация, бланки и документи моля посетете сайта на Висшето училище по телекомуникации и пощи и раздел Политика за личните данни, които можете да намерите на https://alumni-utp.com/privacy-policy/
Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона.
Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).
Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.
Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на сайта на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи, ще се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
Висшето училище по телекомуникации и пощи има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.
Политика за „Бисквитки“ и поверителност на сайта.
При кореспонденция от всякакво естество чрез ползването на сайта https://alumni-utp.com/, вие можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Целта е да бъде осигурено допълнително удобство, така че да не е нужно да бъдат попълвани отново данни необходими за ползването на сайта. Тези бисквитки ще бъдат съхранявани в период от една година.
При регистриране на профил в алумни сайта на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), ще бъде зададена временна „бисквитка“, за да се определи дали браузърът който се ползва приема „бисквитки“. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато браузъра бива затворен.
При влизането в създадения от вас профил на сайта https://alumni-utp.com/ е възможно активирането на още няколко категории „бисквитки“, които да пазят информация ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход ще се деактивират след два дни, а тези които са ползвани за анализиране за предпочитанията ви на екрана ще се самодеактивират след една година. Ако бъде избрана опция за запомняне, информацията за вход ще се бъде съхранена за период от две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити автоматично.
Ако редактирате или публикувате информация една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Периода за запазване на информация е един ден.
При предоставяне на коментар от регистриран потребител в сайта https://alumni-utp.com/ коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да бъде разпознат и одобрен потребителят и последващи коментари, вместо да бъдат задържани и да изчакват допълнително в „опашката“ за одобряване.
За потребители, които се регистрират на уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Важно!!!

Ако сте създали профил в https://alumni-utp.com/ или сте оставяли коментари в него, може да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които са съхранявани, включително и данни, които са били предоставени в недълъг период от време. Също така може да бъде поискано заличаване личните данни, които се съхраняват за регистрираните потребители. В това число не са включени данни, които ВУТП задължително съхранява с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.